“Bir Soy, Bir Aile , Bir Tarih”

Emiroğulları Ailesini Bir Çatı Altında Toplamak

İskan politikası ile ailesel olarak yaşanan parçalanmışlık ve gidilen bölgelerde uyum sağlama zorluğu yanı sıra ailelerin bir birlerinden kopuk ve zamanın unutkanlığı bu gün torunların bir araya gelme mücadelesine dönüşmüştür. Özellikle günümüzde uzun yıllar bir arada parçalanmadan aynı bölgede yaşan ailelerin günümüz şartlarında oluşturdukları güç ve aşiretsel yapıları bireysel olarak Türk toplumu arasında büyük Türk milletinin ve devletinin parçası olan kişileri aşiretini bulmaya ve aşiretini dağıtan sistemleri eleştirmeye itmiştir.

 

İskan politikaları ve dağınık coğrafyalara yerleşmeleri nedeniyle kısmen etki alanına sahip Emiroğlu ailesi teknolojinin getirmiş olduğu imkanlar ile daha güçlü, refah içinde yaşayan Türkiye hayali ile kaynaksal, eğitsel, kültürel katlılar sağlamayı hedeflemektedir.

Emiroğulları Tarihi

Hacıemiroğulları Beyliği

Anadolu Selçukluları Ve Emiroğulları

Anadolu Selçuklularına bağlı olarak, 1095-1175 tarihleri arasında bölgeye Danişmendliler egemen olmuşlardı….

Hacıemiroğulları Beyliğinin Kuruluşu

Emiroğulları, daha önce Türk toprakları olan Tokat’ın kuzeyi ve Mesudiye ile, kendilerinin Türk topraklarına kattığı…

Karadeniz Bölgesindeki İskan Hareketleri

Hacıemiroğulları Beyliği’nin kurulup fethettiği Orta Karadeniz Bölgesi ile ilgili bilgilerimiz M.Ö. IV yüzyıla kadar inmektedir….

Emiroğulları Beyliği

Hacıemiroğulları Beyliği Tarihinden İzler

Hacıemiroğulları Beyliği Tarihi Kitabı

Hacıemiroğulları Beyliği

“Son İlhanlı valisi Uygur kökenli Eretna, bir dizi isyandan sonra de bağımsızlığını ilan etti. Merkezi önce Sivas sonra Kayseri olan Eretna Devleti(1335-1381), Erzincan, Ankara, Tokat, Amasya, Samsun, Niğde, Niksar ve Karahisarı kapsıyordu. Eretnanın 1352de ölümüyle, oğlu Mehmet yerine geçtiyse de devlet zayıfladı ve 1359 da onun da ölümüyle Orta Anadolunun birliği sona erdi. Valiler bağımsızlıklarını ilan ettiler. Özellikle Hristiyanlarla olan sınır bölgelerinde yeni Türk beylikleri ortaya çıktı. Bunlar gazi Türkmen beylikleriydi.

 

Bu beyliklerden Trabzon Devletine sınırdaş olanlar arasında, Sivasta Eretnalıların yerine geçen Kadı Burhaneddin Devleti, Bayburt ve Erzincan Beyleri, merkezi Milas(Mesudiye) olan Hacı Emiroğulları Beyliği ve merkezi Niksar olan Taceddinoğulları Beyliği vardır. Trabzonlular, bu devlet ve halklarla ve yine Doğu Anadolu’da bir Türk konfederasyonu olan Akkoyunlularla ilişki içindeydiler. Görüldüğü gibi Trabzon Devleti irili ufaklı bir çok Türk siyasi teşekkülü ile sarılmış vaziyette bulunuyordu.”

 

DR. Ali Osman Emiroğlu

Emiroğulları Tarihi

Hacıemiroğulları Beyliği ve Çepniler

Oğuz Türklerinin Çepni Boyu, 1301 yılında Trabzon’un fethinden 160 yıl önce Ordu Mesudiye’de kurulan Hacıemiroğulları’nın tarihini anlamak ve anlatmak için Çepni Türklerini anlatıyoruz.

Hacıemiroğulları Beyliği Ordu ve Giresun Fatihi Süleyman Bey

Hacıemiroğullarının Atası Danişmend Gazi

Hacıemiroğulları Beyliği Müzesi

Danişmend ve Emiroğulları Beyliğine Çepni Türkleri Belgeseli

Emiroğulları Tarihi

Ziyaretçi Defteri

Bir soy, bir aile, bir tarih Hacıemiroğulları…