Danişmend Tarihi

Danişmend Melik Emir Gazi

Danişmend Gazi

Melik Muhammed

Karesioğulları Beyliği

Melik Muhammed’in Oğulları ve Kardeşleri

Danişmendliler’in Yıkılışı

Bir soy, bir aile, bir tarih Hacıemiroğulları…