Misyon ve Vizyon

Tanışma, Haberleşme, Yardımlaşma, Dayanışma,

Emiroğulları Ailesini Bir Çatı Altında Toplamak

İskan politikası ile ailesel olarak yaşanan parçalanmışlık ve gidilen bölgelerde uyum sağlama zorluğu yanı sıra ailelerin bir birlerinden kopuk ve zamanın unutkanlığı bu gün torunların bir araya gelme mücadelesine dönüşmüştür. Özellikle günümüzde uzun yıllar bir arada parçalanmadan aynı bölgede yaşan ailelerin günümüz şartlarında oluşturdukları güç ve aşiretsel yapıları bireysel olarak Türk toplumu arasında büyük Türk milletinin ve devletinin parçası olan kişileri aşiretini bulmaya ve aşiretini dağıtan sistemleri eleştirmeye itmiştir.

 

İskan politikaları ve dağınık coğrafyalara yerleşmeleri nedeniyle kısmen etki alanına sahip Emiroğlu ailesi teknolojinin getirmiş olduğu imkanlar ile daha güçlü, refah içinde yaşayan Türkiye hayali ile kaynaksal, eğitsel, kültürel katlılar sağlamayı hedeflemektedir. Ayrı coğrafyalar da yaşamak günümüz dünyasında sorun oluşturmadan daha çok etki alanın daha geniş olması ile anlamlandırılmadır.

Emiroğlu Ailesinin Bugünü

 

Bugün Emiroğlu ailesi üyeleri birçok alanda üstün yetenekleri ile parçası oldukları Türk devletine, Türk ulusuna hizmet etmektedir. Acı bir dramı anlatsa da ayrı coğrafyalar da yaşamak bize mutluluk vermektedir. Soyadlarından veya değerleri araştırmacılarımızın kurdukları irtibatlar ile gördüğümüz, duyduğumuz, tanıdığımız Emiroğlu ailesi üyeleri bulundukları bölgelerde, şehirlerde, kasabalarda, köylerde büyük başarılara imza atmışlardır, atmaktadırlar.

 

Bugün biz gençlere, yaşlılara düşen gerçek pay, Türk Devletinin ve ulusunun bir parçası olarak gelecek yarınlarımızda Türk devleti ve ulusu için daha çok çalışmak, birlik olmak ve güçlü olmaktır.

Bir soy, bir aile, bir tarih Hacıemiroğulları…