Archive

Antik Devirde Ordu Tarihi kaynaklarda Ordu yöresinde yaşayan en eski topluluklar olarak Mossynoikoi'ler Paplagonia'lılar ve Khalybas'lerden...