Giresun Fatihi Hacı Emiroğlu Süleyman Bey

Ölüm tarihi belli olmayan Hacı Emir Bey’in ölümü üzerine yerine oğlu Süleyman bey geçmiştir. Süleyman Bey Hacı Emir beyliğini başarılı bir şekilde idare etmiştir. Hicri 799- Miladi 1397 yılı Mart ve Nisan aylarında Giresun şehrini Rumlardan kesin olarak feth etmiştir.

Giresun Fatihi Hacı Emiroğlu Süleyman Bey, Giresun’u feth ettikten sonra Hacı Emir beyliğini her geçen gün güçlendirmiş ve bölgede büyük bir devlet haline getirmiştir. Giresun’un fethinden 7 yıl sonra 1404 yılında Trabzon’a gemi ile gelen Ünlü İspanyol elçisi Clevijo Türk beyi Hacı Emir’in 1000 atlıya sahip olduğunu Rum İmparatoru III. Manuel’in 1390 ile 1417 yıllarında Timurlenek ile Hacı Emiroğlu Süleyman Bey’e vergi verdiğini hatırlarında yazmaktadır.

Ne acıdır ki Ünlü Giresun Fatihi Hacı Emiroğu Süleyman Bey’in ne zaman öldüğü bilinmediği gibi, Trabzon Rum imparatorundan bile vergi alan Türk beyliği olan Hacı Emir beyliği’nin ne zaman yıkıldığı hakkında tarihi bir bilgi yoktur. Bu gün Giresun gençlerinin bile Giresun Fatihi ünlü Hacı Emir Beyliği’nin beyi Süleyman Bey’den bilgi ve haberleri’nin olmaması gelceğimiz açısından üzüntü kaynağıdır.

Osmanlı imparatorluğu ile Karadeniz bölgesindeki Türk beyliklerinin tanışması Yıldırım Beyazıt zamanına rastlamakta. Beyazıt 1393 yılında Kastamonu ve Osmancık’daki Türk beyliklerini Osmanlı Topraklarına katarak Samsun’u hakimiyetine almıştır. Ünlü tarihçi İsmail Hakkı Uzun Çarşılı tarafından yazılan Osmanlı tarihine göre Yıldırım Beyazıt 1398 yılında Samsun, Sinop ve Ordu bölgesindeki Türk Beylikleri ile Giresun’daki Hacı Emiroğlu Süleyman Bey’in Osmanlı hakimiyetini kabul ettiğini yazmaktadır.

Bir başka tarihi kaynağa göre Hacı Emiroğlu beyliğinin yıkılması ile Giresun, Trabzon ve Görele kaleleri Rum İmparatorluğunu tekrar geri almış. Trabzon Rum İmparatorları kızlarını vererek akraba oldukları Akkoyonlu, Bayramlı ve Taceddin beylikleri sayesinde varlıklarını sürdürmüş ve Osmanlı Türk İmparatorluğuna karşı tehdit olmaya devam etmişlerdir.

Evet, Bugün Karadeniz üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Karadeniz’i karıştırmak isteyen, birçok dış güç ve yerli işbirlikçiler Karadeniz’i bölüp parçalamak istiyor. Karadeniz’e sahip çıkmak Anadolu’ya ve Türkiye’ye sahip çıkmak demektir. Karadeniz üzerinde oynanan oyunları araştırıp kamuoyuna duyurmalıyız. Unutmayalım ki Karadeniz’de son günlerde yaşanan olaylar ve bir papazın öldürülmesi tesadüf değil.

Karadeniz’de yaşananlara dikkat…