Archive

Prof. Dr. Faruk sümer, trabzon bölgesi çepnileri hakkında şu Bilgileri vermektedir:   "osmanlı coğrafyacılarından mehmed aşık'ın xvı....