Archive

Karasioğulları Beyliği, Karasi Beyliği, Karesioğulları Beyliği veya Karesi Beyliği olarak geçer. (1303-1345) Yaklaşık olarak 1297-1360 arasında,...

Danişmendliler, 1071-1178 yılları arasında Sivas, Malatya, Kayseri, Tokat, Amasya ve civarında hüküm süren bir Türkmen...

Emir Gazi'den sonra Danişmendi tahtına büyük oğlu Melik Muhammed geçti. Abbasî halifesi Müstersid ve Büyük...

Gümüştekin Gazi'nin ölümü üzerine Kilci Arslan yıllar önce göz diktiği Malatya’yı ele geçirmek için seferber...